odcisk

odcisk

Zgodnie z § 5 TMG:

Dirk Reiners
Reiners`Alm
Nocker Leite 66
Kupferdreh-Byfang
45257 Essen

Kontakt:

Telefon: 01722143077
Faks: 032129990666
E-mail: Reiners-Alm@gmx.info

Organ nadzorczy:

Essen
Ordnungsamt
45121 Essen

http: //

Berufsbezeichung i regulacje zawodowe

Zawód: Agent nieruchomości (IHK)
Odpowiedzialny komory: Izba Gospodarcza Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen do Essen
Przyznana przez: Niemcy
Poniższe przepisy stosuje zawodowe: uprawnienia gem do eksploatacji komercyjnej. § 34c ust. 1 GewO przez miasto Essen
Przepisy można obejrzeć pod adresem: http: //

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs 2 RStV.:

Dirk Reiners
Nocker Leite 66
45257 Essen

rozstrzygania sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę do rozwiązywania sporów on-line (OS), stanowi: https://ec.europa.eu/consumers/odr
znajdą Państwo nasz adres e-mail powyżej nadrukiem.

Nie jesteśmy przygotowani albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygania sporów przed sąd arbitrażowy konsumentów.